Zwroty i Reklamacje


Klient będący konsumentem ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 21 dni od daty otrzymania przesyłki. Aby skorzystać z tego prawa, należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy i odesłać go na adres firmy wraz z paragonem i nieużywanym towarem. Pieniądze zostaną przelane na konto Klienta w ciągu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia zwracanego towaru do siedziby firmy.

Dane do wysyłki:
PROAL Paweł Urbański - KELPI.PL
ul. Kartuska 493
80-298 Gdańsk


Formularz może także zostać przesłany pocztą elektroniczną pod adres: sklep@kelpi.pl

Jeśli do zakupionego towaru dołączone były prezenty, Klient jest zobowiązany do ich zwrotu.

Koszt dostarczenia towaru do siedziby firmy ponosi Klient.

 

Reklamacje

Aby złożyć reklamację, należy wypełnić formularz reklamacji towaru i skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w celu dalszych ustaleń. W tym celu prosimy napisać: sklep@kelpi.pl lub zadzwonić: +48 602 736 457.

 

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2021 r. ustawy o prawach konsumenta opisane regulaminem sklepu internetowego prawa i obowiązki konsumentów w zakresie uprawnienia do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość oraz rękojmi za wady towarów wprost należy stosować i będą stosowane do osób fizycznych, w tym wspólników spółek cywilnych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.