Napowietrzacze

Napowietrzacze

Podstawą pielęgnacji ryb w celu ograniczenia występowania różnorodnych problemów jest dobre napowietrzanie akwarium. Wysoka ilość tlenu eliminuje zjawisko śnięcia ryb oraz zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia wysokim stężeniem związków azotowych.
Zamontowanie napowietrzacza jest szczególnie ważne w przypadku gdy hodujemy w akwarium dużą liczbę rybek lub też mamy w nim mało roślin produkujących tlen.
Napowietrzanie wody w akwarium to nie tylko dostarczanie tlenu do wody, ale przede wszystkim mieszanie wody, dzięki czemu zwiększa się powierzchnia styku wody z powietrzem, co znacznie polepsza przenikanie tlenu do wody. Tlen zużywany jest przez rybki, a w nocy także przez roślinki oraz przyspiesza usuwanie szkodliwych gazów z wody.